C C C C A+ A A- X

Декларации ЗПКОНПИ

Р Е Г И С Т Ъ Р

на подадените от съдебните служители в Окръжен съд - Враца,

декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Имена (инициали) ДЕКЛАРАЦИИ.
по ред по чл. 35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ
  Вх. № и дата на подаване част II - Интереси Вх. № и дата на подаване
1.       В.А.К. 1/31.05.2018г. изтегли -
2.       В.Ц.В. 2/31.05.2018г. изтегли -
3.       М.И.К. 3/31.05.2018г. изтегли -
4.       К.И.П. 4/31.05.2018г. изтегли -
5.       Д.С.И. 5/31.05.2018г. изтегли -
6.       Д.Т.П. 6/31.05.2018г. изтегли -
7.       М.П.С 7/31.05.2018г. изтегли -
8.       С.О.С. 8/01.06.2018г. изтегли -
9.       Д.Н.В. 9/01.06.2018г. изтегли -
10.    М.Ц.М. 10/01.06.2018г. изтегли -
11.    С.Г.А. 11/01.06.2018г. изтегли -
12.    А.Б.А. 12/01.06.2018г. изтегли -
13.    Й.Д.Р. 13/01.06.2018г. изтегли -
14.    В.Д.М. 14/04.06.2018г. изтегли -
15.    К.Г.Н. 15/04.06.2018г. изтегли -
16.    Е.И.Ф. 16/04.06.2018г. изтегли -
17.    И.А.Ц. 17/05.06.2018г. изтегли -
18.    М.Е.Г. 18/05.06.2018г. изтегли -
19.    В.Т.В. 19/05.06.2018г. изтегли -
20.    А.Ч.П. 20/05.06.2018г. изтегли -
21.    Ц.Т.Ц. 21/06.06.2018г. изтегли -
22.    В.К.Н. 22/06.06.2018г. изтегли -
23.    М.Н.К. 23/06.06.2018г. изтегли -
24.    Х.Т.Ц. 24/06.06.2018г. изтегли -
25.    В.Т.П. 25/07.06.2018г. изтегли -
26.    Л.Й.Х. 26/07.06.2018г. изтегли -
27.    И.М.М. 27/07.06.2018г. изтегли -
28.    Л.Б.Г. 28/07.06.2018г. изтегли -
29.    В.Г.А. 29/07.06.2018г. изтегли -
30.    Л.И.М.  30/14.09.2018г.  изтегли  -
31.    Г.Е.В. 31/03.10.2018г. изтегли -
32.    Л.Й.Х.  34/15.01.2019г.  изтегли  -
33.    Л.Й.Х.  35/15.01.2019г.  изтегли  -
34.    Й.Д.Р.  36/31.01.2019г.  изтегли -
35.    Й.Д.Р.  37/31.01.2019г.  изтегли  -
36.    М.П.С.  38/14.02.2019г.  изтегли  -
37.    М.П.С.  39/18.02.2019г.  изтегли  -
38.    В.А.К.  40/18.02.2019г.  изтегли  -
39.    М.К.Ц.  41/18.02.2019г.  изтегли  -
40.    В.Ц.В.  42/19.02.2019г.  изтегли  -
41.    В.Т.П.  43/19.02.2019г.  изтегли  -
42.    М.Н.К. 45/06.03.2019г. изтегли -
43.    M.A.K. 46/06.03.2019г. изтегли -
44.    Д.И.М. 47/11.03.2019г. изтегли -
45.    Л.И.М. 48/15.03.2019г. изтегли -
46.    Л.Б.Г. 50/03.04.2019г. изтегли -
47.    В.К.Н. 51/03.04.2019г. изтегли -
48.    В.Д.М. 52/05.04.2019г. изтегли -
49.    С.О.С. 53/05.04.2019г. изтегли -
50.    К.И.П. 54/05.04.2019г. изтегли -
51.    В.Т.В. 55/05.04.2019г. изтегли -
52.    С.Г.А. 56/08.04.2019г. изтегли -
53.    М.Ц.М. 57/08.04.2019г. изтегли -
54.    И.М.М. 58/08.04.2019г. изтегли -
55.    Х.Т.Ц. 59/11.04.2019г. изтегли -
56.    В.Г.А. 60/17.04.2019г. изтегли -
57. М.Е.Г. 61/17.04.2019г. изтегли -
58. Г.Е.В. 62/17.04.2019г. изтегли -
59. А.Ч.П. 63/19.04.2019г. изтегли -
60. Д.Н.В. 64/19.04.2019г. изтегли -
61. А.Б.А. 65/22.04.2019г. изтегли -
62. И.А.Ц. 66/30.04.2019г. изтегли -
63. Е.И.Ф. 67/30.04.2019г. изтегли -
64. М.И.К. 68/02.05.2019г. изтегли -
65. Д.Т.П. 69/02.05.2019г. изтегли -
66. К.Г.Н. 70/13.05.2019г. изтегли -
67. Ц.Т.Ц. 71/15.05.2019г. изтегли -
68. Е.И.Ф. 72/29.05.2019г. изтегли -
69. Д.А.Х. 73/13.06.2019г. изтегли -
70. Л.И.М. 76/31.01.2020г.    
71. В.А.К. 77/12.02.2020г.    
72. Г.Е.В. 79/18.02.2020г.    
73 С.Г.А. 80/30.03.2020г.    
74. В.Т.В. 81/30.03.2020г.    
75. Д.Н.В. 82/31.03.2020г.    
76. М.А.К. 83/09.04.2020г.    
77. А.Ч.П. 84/09.04.2020г.    
78. Д.И.М.-Р. 85/09.04.2020г.    
79. М.Ц.М. 86/09.04.2020г.    
80. Л.Б.Г. 87/10.04.2020г.    
81. С.О.С. 88/13.04.2020г.    
82. Х.Т.Ц. 89/15.04.2020г.    
83. М.Е.Г. 90/15.04.2020г.    
84. В.Ц.В. 91/16.04.2020г.    
85. М.Н.К. 92/20.04.2020г.    
86. М.К.Ц. 93/21.04.2020г.    
87. К.И.П. 94/24.04.2020г.    
88. И.М.М. 95/27.04.2020г.    
89. В.К.Н. 96/29.04.2020г.    
90. А.Б.А.-М. 97/30.04.2020г.    
91. Ц.Т.Ц. 98/04.05.2020г.    
92. Д.А.Х. 99/05.05.2020г.    
93. В.Т.П. 100/07.05.2020г.    
94 В.Г.А. 101/11.05.2020г.    

 

В Окръжен съд – Враца няма съдебни служители неподали декларации по ЗПКОНПИ за 2018г., 2019г. и 2020г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация