C C C C A+ A A- X

Център за медиация

       Актуално за центъра за съдебна медиация към Окръжен съд - Враца:

Процедура по подбор на съдебни медиатори в съдебен център по медиация в Окръжен съд - Враца


Центърът по медиация е реализиран по проект "Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове" финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Разположен на ІІІ-я етаж в Съдебната палата – гр. Враца, на адрес: гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 29

         Инициативата цели да насърчи използването на медиацията, като метод за решаване на съдебни спорове.

Контакти на съдебните координатори към Центъра за медиация

         Медиация се провежда при спорове от гражданско-правен и административно-правен характер, при търговски, семейни или потребителски спорове, както и в случаите, предвидени по НПК, между физически и/или юридически лица.

         Медиация не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.

         В определени случаи медиация не е подходяща и не се провежда, ако има данни за:

         - заплаха или насилие между страните;

         - налице е конфликт на ценности;

         - необходимост от публично огласяване на резултата с оглед защитата на репутацията на страната или голям обществен интерес.

         Центърът предоставя безвъзмездно възможност на страните по делата да разрешат правния спор доброволно, посредством медиация и със съдействието на медиатор, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

         За съдействие към Центъра могат да се обърнат страни по неприключили граждански, частни наказателни и търговски дела, разглеждани в съдилищата от съдебния район на Окръжен съд - Враца:

  • Окръжен съд – Враца
  • Районен съд – Враца
  • Районен съд – Бяла Слатина
  • Районен съд – Козлодуй
  • Районен съд – Мездра
  • Районен съд – Оряхово

Организационна диаграма за работата на Центърът по медиация (тук)

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация