C C C C A+ A A- X

Бланки и правила за Eдинния портал за eлектронно правосъдие - архив

Правила за достъп и образци на заявления в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)

В сила до 27.03.2023г

 

Общи указния

 

За да използвате функционалностите на Портала (например достъп до електронно копие на дело, електронно призоваване, изпращане на съобщения по конкретно дело и др.), е необходимо да имате личен потребителски профил. Право на такъв профил има всяко лице, независимо от това дали в момента има право или възможност да използва дадена функционалност. Искането за създаване на профил се заявява лично чрез подаване на заявление по образец в някое от свързаните в момента към Портала съдилища, създава се еднократно и важи за системата като цяло и всички предлагани от нея услуги.

 

След като вече имате създаден личен потребителски профил, чрез подаване на заявление по образец за достъп до конкретно дело и/или електронно призоваване в съда компетентен по съответното дело, имате възможност след като влезете в системата да видите електронното копие на Вашето дело или да получите електронна призовка или съобщение.

 

Правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие

 

I. Образци на заявления за създаване и промяна на личен потребителски профил

 

Заявление за регистрация и създаване на личен потребителски профил

Заявлението се използва при искане за първоначално създаване на личен потребителски профил.

Заявление за създаване на нов потребителски профил

 

Заявление за смяна на потребителско име на личен профил

Заявлението се използва при искане за промяна на потребителско име (адрес на електронна поща) на личен потребителски профил.

Заявление за смяна на потребителско име на профил

II. Образци на заявления за достъп до Електронни съдебни дела

 

Заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване

Заявлението се използва при искане за получаване на достъп до дело и/или при искане за електронно призоваване за конкретно дело.

Заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване

 

Заявление за отказ от достъп до дело или електронно призоваване

Заявлението се използва при искане на прекратяване на личен достъп до дело и/или отказ от електронно призоваване.

Заявление за отказ от достъп до дело или електронно призоваване

 

Заявление за прекратяване на достъп на трето лице

Заявлението се използва при искане за прекратяване на достъпа до електронно дело на трето лице, различно от заявителя. Такова заявление може да се подаде например, когато страна е сменила своя процесуален представител и желае да ограничи достъпа до делото за стария си представител.

Заявление за прекратяване на достъп на трето лице

 

 

 

//информацията е от страницата на ЕПЕП - раздел Електронни съдебни дела//

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация